SJØEN FOR ALLE, LILLESTRØM 17. – 22. MARS ER AVLYST